CA consultadministration ab är ett fristående konsultföretag som leder och styr stora och små byggprojekt. CA har resurser att ta ett helhetsansvar men kan även stödja byggprojekt med olika specialistkompetenser. Det kan t ex gälla uppdrag som kontrollansvarig, ansvarig för miljöstyrning, kostnadsstyrning eller upphandling. Vi bygger om vår hemsida, tills vidare kan du kontakta oss för mer information.

CA sätter alltid uppdraget i centrum

Verksamheten omfattar fem olika områden:

  • Projektadministration
  • Byggekonomi
  • Teknik/Beskrivning
  • Miljö
  • Information

Göteborg

Postadress:
CA consultadministration ab
Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Org. nr:
556257-8020
Telefon:
031-708 30 00
E-post:
ca@caconsult.se

Medarbetare Göteborg

anna-miajohansson-lrg

Anna-Mia Johansson

Projektadministration

031-708 30 28

anna-mia.johansson@caconsult.se

christinaforsstrom-lrg

Christina Forsström

Projektadministration

031-708 30 04

christina.forsstrom@caconsult.se

danieldaverhog-lrg

Daniel Dåverhög

Projektadministration

031-708 30 25

daniel.daverhog@caconsult.se

VD, kontorschef Göteborg

Områdesansvarig byggekonomi

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Projektadministration

0706-70 87 08

lennart.olsson@caconsult.se

matsnykvist-lrg

Mats Nykvist

Projektadministration

031-708 30 07

mats.nykvist@caconsult.se

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Projektadministration

031-708 30 09

stefan.andersson@caconsult.se

Områdesansvarig – Projektadministration

140918_fyrberg_0027

Jenny Bjärnesjö

Projektadministration

031-708 30 08

jenny.bjarnesjo@caconsult.se

Kvalitets- och miljöansvarig

Karin Sjölander

Projektadministration

031-708 30 21

karin.sjolander@caconsult.se

Erik Samuelsson

Projektadministration

031-708 30 39

erik.samuelsson@caconsult.se

Michael Kullberg

Projektadministration

031-708 30 13

michael.kullberg@caconsult.se

christianmalven

Christian Malvén

Byggekonomi

031-708 30 27

christian.malven@caconsult.se

conny-jarenfors-lrg

Conny Jarenfors

Byggekonomi

0707-81 61 80

conny.jarenfors@caconsult.se

hansmalven-lrg

Hans Malvén

Byggekonomi

031-708 30 12

hans.malven@caconsult.se

thomasevertsson-lrg

Tomas Evertsson

Byggekonomi

0707-70 54 18

tomas.evertsson@caconsult.se

Anders Odeén

Anders Odeén

Byggekonomi

031-708 30 26

anders.odeen@caconsult.se

Helene Karlsson

Helene Karlsson

Miljö

031-708 30 38

helene.karlsson@caconsult.se

Områdesansvarig miljö

Erika Rosén

Miljö

031-708 30 01

erika.rosen@caconsult.se

Daniel Frantzich

Miljö

031-708 30 05

daniel.frantzich@caconsult.se

barbrocallheim-lrg

Barbro Callheim

Teknik

031-708 30 18

barbro.callheim@caconsult.se

Heléne Leidö

Heléne Leidö

Teknik

031-708 30 16

helene.leido@caconsult.se

Områdesansvarig – Teknik

katrinbjerrome-lrg

Katrin Bjerrome

Teknik

031-708 30 19

katrin.bjerrome@caconsult.se

130219_fyrberg_2521

Stina Dahlström

Teknik

031-708 30 36

stina.dahlstrom@caconsult.se

Britta Cervin

Teknik

031-708 30 02

britta.cervin@caconsult.se

annikabelgrenius-lrg

Annika Belgrenius

CA info

031-708 30 22

annika.belgrenius@caconsult.se

Områdesansvarig CA info
marianneolsson-lrg

Marianne Sandenhart

Administration

031-708 30 03

marianne.sandenhart@caconsult.se

Ekonomiansvarig
Områdesansvarig Administration
nadjahaggstrom-lrg

Nadja Häggström

Administration

031-708 30 15

nadja.haggstrom@caconsult.se

Halmstad

Postadress:
CA consultadministration ab
Brogatan 23
302 42 Halmstad
Telefon:
035-21 83 15
E-post:
ca.halmstad@caconsult.se

Medarbetare Halmstad

bobjornanger-lrg

Bo Björnänger

Projektadministration

035-21 83 16

bo.bjornanger@caconsult.se

magnusek-lrg

Magnus Ek

Projektadministration

035-21 83 18

magnus.ek@caconsult.se

Kontorschef Halmstad
asathorsson-lrg

Åsa Vesterlund

Projektadministration

035-240 08 91

asa.vesterlund@caconsult.se

130219_fyrberg_2570

Tuve Knutsson

Projektadministration

035-240 08 92

tuve.knutsson@caconsult.se

Gert Nilsson

Gert Nilsson

Projektadministration

035-240 08 93

gert.nilsson@caconsult.se

Zbyszek Packowski

Projektadministration

035-240 08 94

zbyszek.packowski@caconsult.se

Joakim Patsonen

Projektadministration

035-240 08 96

joakim.patsonen@caconsult.se

Camilla Ståhlberg

Miljö

035-240 08 95

camilla.stahlberg@caconsult.se

dicksahlman-lrg

Dick Sahlman

Teknik

035-21 83 19

dick.sahlman@caconsult.se

ann-gunsundqvist-lrg

Ann-Gun Sundqvist

Administration

035-240 08 90

ann-gun.sundqvist@caconsult.se